top of page
גיורא דש 

המרכז הישראלי לאימוני חומ"ס וכיבוי אש


המרכז הישראלי הינו מיזם משותף לחברת אקו סייפ והרשות הישראלית להכשרה ימית -
המיזם נפתח בשנת 2102 תוך חשיבה מעמיקה בנושא הכשרת עובדים בתחום האש וחומ"ס.
במסגרת ענף הבטיחות במרכז הישראלי לאימוני חומ"ס וכיבוי אש בעכו ניתן לבצע תרגילים
ואימון בתחומי הבטיחות השונים עם דגש על תחום כיבוי האש וחומרים מסוכנים.
מתקן האימונים מאפשר פיתוח והתאמה של תרגילים באש חיה, משולבים עם פעולות בטיפול
בחומ"ס, חיפוש גיליו וחילוץ נעדרים מאזור בוער.
במרכז קיים סימולטור כיבוי אש וחומרים מסוכנים היחיד מסוגו בארץ המאפשר אימון במספר רחב
מאוד של תרחישים.
ניתן להתאים תכנית עפ"י צרכי הגוף המזמין. קיימת אפשרות התאמת תכני התרגול והאימון כמו גם
תכנון לוח הזמנים לפי דרישה.
באפשרותנו לתת מענה לאימון צוותי חירום במפעלים, מוסדות וגופים אחרים, אימון נאמני אש
ובטיחות.
הנגישות והקרבה לאש חיה מהווה נדבך חשוב בהורדת סף הפחד ומשפיעה על התייחסות העובד -
לאש.
חבישת חליפות המיגון מפני אירוע חומ"ס והעבודה בתוך סימולטור המדמה דליפת אמוניה כאילו זה
מצב אמיתי משפר מאוד את ההבנה של אירוע כזה למעורבים בו, והקושי
בטיפול באירוע מסוג זה.
השימוש באמצעי כיבוי אש שונים ממחיש באופן הקרוב ביותר למציאות את שנדרש מעובד במקרה
של גילוי מקור אש.
העובדה שהינו בעל התנסות קודמת משפרת את רמת הביטחון העצמי ואת התחושה שניתן לפעול
לפני הסתבכות נוספת.
בסיכומו של דבר ניתן לומר בוודאות שהסימולציה באש חיה ובחומ"ס בתוך מתקן חדיש ובטוח עם
הנחיה של צוות מנוסה תורמת להגברת תחושת הבטיחות אצל העובדים, והגברת המודעות -
המפעלית בתחום הבטיחות.
ניתן לקבל הדרכה עיונית בנושאי בטיחות וכיבוי אש וחומ"ס ובצידה תרגול ואימון מעשי ברמות
שונות.

מי אנחנו

STAFF

מנהל שיווק המרכז הישראלי

זוהר פרו
דורון שוורץ

מנכ"ל אקו-סייפ

מנכ"ל הרשות הישראלית להכשרה ימית

יהושפט 7 עכו

ת.ד 44 מיקוד 2410001

zohar@beprepared.co.il

Tel: 04-9911016

Fax: 04-8419677

CONTACT US

המרכז הישראלי

לאימון חומ"ס וכיבוי אש

®

Success! Message received.

bottom of page