top of page
במרכז הישראלי נמצאים מתקנים יחודיים לאימון בנושא אמוניה ובאירועי שפך כולל ציוד מגן מלא למתאמנים.

אודות החברה

      אקו-סייפ עוסקת בניהול סיכונים סביבתיים.

      חברת אקו-סייפ (1994) בע"מ הוקמה בינואר 1994, ומאז היא פעילה בתחום החומרים המסוכנים.
      בסביבה התעשייתית כיום השמירה על הבטיחות ואיכות הסביבה הינם חלק בלתי נפרד מהפעילות השוטפת של הארגון.
      הדבר נובע משיקולים ברורים של שמירה על המשאבים הטבעיים ושמירה על בריאות העובדים והסובבים את המפעל והן משיקולים כלכליים.

      השיקולים הכלכליים באים לידי ביטוי בתדמית הארגון בעיניי הציבור. בעלויות הכרוכות באובדן ימי עבודה, באובדן ימי ייצור ובצורך לעמוד בדרישות הרשויות השונות.

      באקו סייפ אנו מספקים פתרונות לכל הדרישות הבטיחותיות והסביבתיות הקשורות בחומרים מסוכנים, גז טבעי ואש:

הקמת מערך תגובה לאירועי חומ"ס ואש במפעלים

כתיבת תיקי מפעל, נוהלי חירום ותיקי שטח

ביצוע סקרי סיכונים והערכות סיכונים בנושא חומ"ס ואש

ניתוח תהליכיי ייצור בשיטת HAZOP

ביצוע סקרי סיכונים הסתברותיים – QRA

סיוע למפעלים בהליכי קבלת היתר רעלים

תרגולי נוהל חירום מפעלי, תרגולי כיבוי אש

תכנון איחסון חומ"ס וכימיקלים

כתיבת גיליונות בטיחות SDS בעברית, אנגלית ורוסית

ניתוח סיכונים של תחנות הפחתת לחץ (ומניה)– PRS ו- PRMS

חוות דעת בתחום חומרים מסוכנים ואש.

        אקו-סייפ מאופיינת בשירות מקצועי ללא פשרות ובשרותיות גבוהה.

        כדברי אחד מלקוחותינו בהמלצה שנתן לחברה:
        עבורנו חברת אקו-סייפ אינה רק חברת ייעוץ אלא שותפה מלאה בשגרה ובחירום .

        את הפעילויות בחברה מרכז מהנדס דורון שורץ (M.Sc), בעל נסיון רב בתחום החומרים המסוכנים.

        מנדט הפעילות מתבסס על עבודה מקצועית אישית מול הלקוחות.

        ובמקרי הצורך סיוע של קבלני משנה קבועים לצורך פרויקטים מיוחדים הדורשים היקף עבודה גדול.

לכל שאלה, חייגו:

04-8257181

ליצירת קשר
השאירו פרטים: 

 

הרשמה לניוזלטר:


 

 

אודות

חברת אקו-סייפ (1994) בע"מ הוקמה בינואר 1994. אנחנו מציעים ללקוחותינו שירותים בתחום החומרים המסוכנים, שמירה על הבטיחות ואיכות הסביבה, ניהול סיכונים, קבלת אישורים מרשויות שונות

הצטרפו אלינו

תחומי פעילות ושירותי החברה

תיקי מפעל ותיקי שטח
הדרכות ותרגילים

bottom of page